Stvoření v NZ

Stvoření v Novém zákoně; nové stvoření


Řecké
 ktizó‘ = terminus technikus pro tvořit v řeckém NZ. Vyjadřuje původně osídlit, založit (město, osadu). Bůh je výlučně tím, který tvoří, Jeho základní vlastnost. Bůh tvoří vše (Ef 3,9), vše viditelné i neviditelné (Kol 1,16). Častěji zmíněn ‚počátek‘, příp. ‚před počátkem‘ (Mk 10,6; Řím 1,20; Jan 17,24; Ef 1,4), též eschatologický konec tohoto světa odkazuje na časovou omezenost stvoření. Žid 11,3 viditelné učiněno z neviditelného: odkaz na stvoření z ničeho, jen Bůh svou všemohoucností.

Stvoření slovem: 2Kor 4,6; Žid 11,3. Kristus jako počátek Božího stvoření: 1Kor 8,6; Kol 1,16; Žid 1,2.10; Jan 1,1nn – Kristus = logos (slovo), skrze něž vše stvořeno. Zde návaznost na SZ personifikovanou Moudrost, skrze níž Bůh tvoří (Přís 8,22; Moudr 18,14-16).

Nové stvoření: SZ: vnější svět: Iz 43,16-21; 65,16-25; 66,16-24. Nitro (srdce) člověka (mravněnáboženské nové stvoření člověka): Jer 31,31-40; Ez 22-38; Žl 51,12.

NZ: Gal 6,14n: skrze kříž starý svět pominul, skrze vzkříšení nastává nové stvoření. 2Kor 5,1-10.17; Řím 6,2-11: skrze křest, víru v Krista nastává v člověku nové stv. Nové stv. však ve své plnosti ještě není dokonáno, bylo pouze započato, je obsaženo v bolestném očekávání: Řím 8,19-30; 2Petr 3,13.

Barvitá vize nového stvoření Zjev 21,1-8; příp. až do 22,5.

 

Joomla templates by a4joomla